Торги з обмеженою участю: що має знати замовник

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Процедура торгів з обмеженою участю складається з декількох етапів. Особливості, строки та документування кожного етапу роз’яснюємо у статті.

Процедура торгів з обмеженою участю (ТОУ) — це новий вид публічних закупівель, який з’явився разом із новою редакцією Закону про публічні закупівлі. Однак із введенням в дію цієї процедури є нюанс.

При тому, що Закон про публічні закупівлі (далі — Закон) у сьогоднішній редакції увійшов у дію з 19 квітня 2020 року, ТОУ планувалося впровадити у дію в електронній системі закупівель (ЕСЗ) із вересня 2020 року. У Прикінцевих положеннях Закону з цього приводу зазначено, що розділ VI Закону, що регулює проведення ТОУ, вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування нової редакції Закону, тобто з 19 вересня 2020 року. Проте, станом на березень місяць 2021 року ТОУ в ЕСЗ не запроваджено.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

ТОУ досить цікава процедура закупівлі, що може застосовуватися замовниками у разі потреби попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору та застосовується тільки, якщо оголошення про проведення ТОУ оприлюднюється англійською мовою.

Англійською мовою відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону оприлюднюються оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

  • для товарів і послуг — 133 тисяч євро;
  • для робіт — 5 150 тисяч євро.

Тобто, ТОУ не проводяться, якщо очікувана вартість закупівлі менша вищевказаних сум.

Порядок проведення торгів із обмеженою участю

ТОУ має проходити в два етапи. Розглянемо їх детально.

Перший етап торгів із обмеженою участю

Цей етап застосовується для попередньої перевірки кваліфікації учасників шляхом проведення кваліфікаційного відбору.

Під час проведення ТОУ замовником застосовуються всі кваліфікаційні критерії, встановлені ч. 2 ст. 16 Закону.

Саме тому, вже в оголошенні про проведення ТОУ має міститися інформація про всі кваліфікаційні критерії, передбачені Законом, а також:

  • інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі встановленим критеріям,
  • мінімальні допустимі значення за кожним установленим кваліфікаційним критерієм,
  • вага кожного критерію,
  • методика оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень.

Ця інформація передбачена тільки при проведенні ТОУ і застосовується для обрання у кваліфікаційному відборі учасників процедури закупівлі, яких буде запрошено подати свої тендерні пропозиції до участі у 2-ому етапі ТОУ. Слід зауважити, що таке запрошення також є індивідуальною особливістю ТОУ, що не притаманна іншим процедурам закупівлі.

Інформація про кількість учасників, яких буде запрошено до участі у 2-ому етапі торгів за результатами кваліфікаційного відбору, має бути вказана замовником ще на етапі оприлюднення оголошення про проведення ТОУ.

В цей же час замовник через ЕСЗ може надіслати запрошення до участі у процедурі ТОУ, яке аналогічне за змістом оголошенню про проведення ТОУ, потенційним учасникам процедури закупівлі, які можуть відповідати встановленим у тендерній документації вимогам.

Зверніть увагу! Неотримання запрошення не позбавляє інших учасників процедури закупівлі права подавати документи для участі у кваліфікаційному відборі.

Оголошення про проведення ТОУ повинно містити і іншу інформацію, що визначена ч. 1 ст. 37 Закону та разом із ним оприлюднюється тендерна документація.

Кваліфікаційний відбір учасників процедури ТОУ проводиться на 1-ому етапі ТОУ.

Важливо! Якщо для участі у кваліфікаційному відборі документи подали менше ніж 4-ри учасники процедури закупівлі, електронна системою закупівель автоматично відміняє ТОУ.

На 1-ому етапі учасники мають подати документи для участі лише у кваліфікаційному відборі. Такі документи подаються для підтвердження відповідності учасника процедури закупівлі всім кваліфікаційним критеріям відповідно та щодо відсутності підстав для їх відхилення, установлених ст.17 Закону.

Ці документи будуть доступні для розгляду замовником наступного дня за днем, коли спливає строк подання документів.

Строк подання документів для участі у кваліфікаційному відборі 1-ого етапу не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення ТОУ в електронній системі закупівель.

Після їх розкриття на 1-ому етапі ТОУ, замовник розглядає їх на відповідність вимогам, установленим у тендерній документації для цього етапу. Також проводиться оцінка кваліфікації учасників процедури закупівлі, які відповідають встановленим вимогам, згідно з методикою оцінювання значень. На оцінку замовник має не більше 20 робочих днів.

За результатами розгляду і оцінки кваліфікації учасників процедури закупівлі замовником складається протокол кваліфікаційного відбору. Цей документ обов’язково повинен містити інформацію про перелік учасників процедури закупівлі, чиї пропозиції були відхилені через невідповідність мінімально допустимим значенням кваліфікаційних критеріїв та/або підставам, установлених ст. 17 Закону, із зазначенням причин відхилення. Крім того, у протоколі необхідно вказати перелік та результати оцінки учасників процедури закупівлі, чиї тендерні пропозиції для участі у кваліфікаційному відборі не були відхилені. Такі пропозиції ранжуються за результатами оцінки кваліфікації учасників, на підставі порівняння і співставлення наданої ними інформації у розрізі кожного кваліфікаційного критерію згідно методики оцінювання значень, що перевищують мінімальний допустимий рівень.

В кінці протоколу замовник вказує перелік учасників процедури закупівлі, які допущені до участі у 2-ому етапі.

Протокол кваліфікаційного відбору оприлюднюється замовником в ЕСЗ протягом одного дня з дати його затвердження та автоматично розсилається всім учасникам процедури закупівлі.

Другий етап торгів із обмеженою участю

Наступний етап ТОУ проводиться, якщо за результатами кваліфікаційного відбору до участі у другому етапі ТОУ допущено кількість учасників процедури закупівлі, яка визначена в оголошенні, або якщо кількість учасників, допущених до 2-ого етапу — не менше трьох.

Усіх учасників процедури закупівлі, які допущені до 2-ого етапу, замовник запрошує подати тендерну пропозицію, в якій надається така інформація:

  • відповідність технічним, якісним та іншим характеристикам предмета закупівлі,
  • умови поставки,
  • час та місце, в якому будуть виконуватися роботи чи надаватимуться послуги.

Важливо, що інформація з описом технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі для 2-го етапу подається окремим файлом.

На 2-ому етапі тендерні пропозиції мають надаватися із зазначенням ціни. При цьому, під час їх розкриття вся інформація розкриватиметься автоматично, крім інформації про ціну, яка буде доступна тільки під час аукціону.

Строк подання тендерних пропозицій на 2-ому етапі не повинен бути менший ніж 25 днів з дня отримання запрошення подати остаточні тендерні пропозиції.

Далі розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до ст. 29 Закону, крім вимог щодо порядку, передбаченого для торгів з публікацією англійською мовою.

Таким чином, документи учасників, що подані на 2-ому етапі ТОУ, замовник побачить ще до аукціону.
Завершується процедура ТОУ у тому жпорядку, що й звичайні відкриті торги.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді