Нецінові критерії закупівлі

UA RU
Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Реалізація принципу ефективності публічних закупівель знаходить відображення у можливості оголошення закупівлі, у якій братиметься до уваги не тільки ціна пропозиції, але й інші фактори. У консультації розглянемо, що таке приведена ціна та коли можна застосувати нецінові критерії закупівель

Що таке нецінові критерії оцінки пропозиції

Відповідно до п.31 Особливостей № 1178, у тендерній пропозиції, замовник окрім ціни може встановити інші критерії оцінки, так звані «нецінові критерії». Тобто, замовник може оцінити вигоду від застосування таких критеріїв у вигляді додаткових переваг, які роблять предмет закупівлі більш ефективним.

Згідно з п.36 Особливостей № 1178, якщо замовником встановлені нецінові критерії відповідно до методики оцінки, то після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, в ЕСЗ автоматично визначаються показники таких критеріїв та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну.

При цьому, у тендерній документації визначається  вартісний еквівалент  нецінових критеріїв, або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. 

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Питому вагу для кожного критерію замовник визначає самостійно, та визначає максимальну частку ваги нецінових критеріїв у співвідношенні до ціни. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків. Тобто, всі нецінові критерії не можуть становити більше 30 відсотків.

Як вказано, у п.37 Особливостей № 1178, найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією ЕСЗ визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Приведена ціна тендерної пропозиції

Приведена ціна — ціна, зазначена учасником у тендерній пропозиції/пропозиції та перерахована за математичною формулою з урахуванням показників інших критеріїв оцінки, визначених замовником у тендерній документації (п.23 ч.1 ст.1 Закону № 922).

Інші критерії оцінки визначає пп.3ч.3 ст.29 Закону № 922 (перелік не вичерпний)

Нецінові критерії оцінки

Вид критерію

Пояснення

Умови оплати

Замовнику вигідніше оплатити предмет закупівлі якомога пізніше в межах бюджетного року. Тому, чим більший термін часу дається постачальником на оплату, після постачання товару (підписання акту прийому-передачі робіт/послуг), тим вигідніше його умови виглядатимуть для замовника. Наприклад, при відтермінуванні оплати на 30 діб з дня постачання питома вага критерію може становити 5%, а у випадку до 60 діб – 10% . А от оплата протягом трьох діб – 0%

Строк виконання

Чим скоріше постачальник може поставити товар, виконати роботи/послуги, тим вигіднішим він виглядатиме для замовника. Наприклад, виконання ремонту до 10 діб – 20%, виконання до 20 діб – 10%, більше ніж 20 діб – 0%

Гарантійне обслуговування

Вибираючи товари, зокрема техніку,  замовники звертають увагу на здатність товару зберігати необхідні параметри протягом його використання. Наприклад, у техніці, окрім технічних характеристик, є важливим тривалість періоду, протягом якого вона працюватиме без проблем. В такому випадку, чим довше діє гарантія, тим більше ймовірність, що товар – якісний. Наприклад, гарантія на комп’ютер  до 3 років становитиме - 0%, гарантія від 3 до 5  років – 10%, більше 5 років – 15 %

Передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів

Йдеться про додаткові умови, між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові. Або про спеціальне навчання працівників. В такому випадку, для замовників буде вигідніше укласти додаткові умови із постачальником якій має такі технології, чи знання. В цьому випадку, наявність таких додаткових послуг буде значно ефективнішим для закупівлі, ніж низька ціна. Наприклад, постачальник додатковими послугами з може отримати до 30 %. Тоді, як відсутність такої можливості  у постачальника становитиме  – 0%

Заходи охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту

Предмети закупівлі з меншим впливом на довкілля спонукатимуть суб’єктів господарювання до модернізації їх обладнання та створення  сприятливіших умов для навколишнього середовища. Це саме стосується працевлаштування в учасників певних соціальних груп, що потребують додаткового соціального захисту. Наприклад, постачальник з енергозберігаючими технологіями може отримати до 30 %. Тоді як звичайні технології у постачальника становитимуть – 0%

Замовники на свій розсуд можуть встановлювати й інші нецільові критерії. Головне мати можливість пояснити, чом такий критерій не є дискримінаційним.

Судова справа № 640/16053/19

У постанові ВС від 28.11.2022 було встановлено, що вимога не є дискримінаційною, коли замовник встановив неціновий критерій оцінки пропозиції — «вага пацієнта».  В цій справі, питома вага критерію «вага пацієнта» залежила від характеристик обладнання і складала: за можливості надання послуг пацієнту вагою не менше 240 кг — 30%; за можливості надання послуг пацієнту вагою не менше 230 кг — 15%; за можливості надання послуг пацієнту вагою не менше 210 кг — 10%.

Особливістю такого медичного завдання було те, що необхідно було закупити комплекс медичних послуг, які повинні були надавати будь-яким пацієнтам незалежно від їхньої ваги.

Втім, застосовувати нецінові критерії потрібно обґрунтовано, з метою здійснення ефективної закупівлі.

🎓Не відкладайте підвищення кваліфікації на потім!

Скористайтеся унікальною пропозицією липня

akcia_lipen_school.jpg

Нецінові критерії закупівлі: приклади

Розглянемо приклад застосування двох нецінових критеріїв, але нагадаємо, що для визначення приведеної ціни використовується наступна формула:

Приведена ціна = Ціна пропозиції / Коефіцієнт корекції (КК)

А сам Коефіцієнт корекції розраховується за наступною формулою:

КК = 1 + (F1 + F2 + Fn) / PV , де

КК – коефіцієнт корекції;

F1, Fn – значення кожного нецінового критерію, обраного учасником;

PV – вага критерію «Ціна». 

Припустимо, замовник збирається придбати пальне через отримання паливних карток із заправленням авто на АЗС постачальника. Тоді, для нього є важливою відстань до АЗС. Також, замовник хоче врахувати можливість, що надана Законом № 922 та врахувати заходи соціального захисту та допомогти ВПО.

Тож, ТД може мати такий вигляд:

Питома вага критеріїв:

Ціна – 75%;

Відстань від АЗС учасника до бази установи (км) – 20%:

відстань від АЗС  до 10 км – 20%;

відстань від АЗС від 10 до 15 км – 15%;

відстань від АЗС більше 15 км – 0%.

Працевлаштування ВПО в учасника – 5%:

працевлаштування 3 осіб – 5%;

працевлаштування 1 особи – 2%;

відсутність працевлаштування ВПО – 0%.

Припустимо учасник подав пропозицію на 100 000 грн (ціна для зручності обрахунку), вказавши:

- відстань від АЗС – до 10 км (дорівнює значенню 20% за критерієм, що встановлений замовником);

- працевлаштування 1 ВПО (дорівнює 2% за критерієм).

Тоді:

КК = 1+ (0,2 + 0,02) : 0,75 = 1,29

Отже, приведена ціна учасника, буде дорівнювати:

100 000 грн /1,29 = 77519,38 грн.

Важливо! Приведена ціна використовується лише для порівняння пропозиції і не є ціною договору закупівлі.

приведена ціна тендерної пропозиції


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді