Референтне ціноутворення: на що зважати закупівельнику

Автор
експерт, адвокат зі спорів з контролюючими органами, консультант із закупівель
Для того, щоб закупівельники дотримувалися важливого принципу публічних закупівель про максимальну економію, ефективність та пропорційність, державою введений такий механізм, як референтне ціноутворення. У консультації розглянемо, що таке референтне ціноутворення та як воно впливає на визначення очікуваної вартості закупівлі лікарських засобів

 

Референтна ціна

Референтне ціноутворення це…

один із способів державного регулювання цін, що здійснюється шляхом встановлення на певні предмети закупівель граничних оптово-відпускних цін на основі цін на подібні товари у певних країнах,  дані про які отримані від уповноважених державних органів референтних країн

В Україні державне регулювання цін на низку лікарських засобів здійснюється шляхом встановлення на них граничних оптово-відпускних цін на основі референтного ціноутворення (порівняння ціни),  згідно з приписами постанови КМУ «Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти» від 03.04.19 № 426 (далі – Постанова № 426).

Так, державне регулювання цін впроваджено на лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, закуповуються за бюджетні кошти. Також такі лікарські засоби повинні бути:

  • включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою КМУ від 25.03.09 № 333 (далі - Національний перелік);
  • щодо яких підготовлено висновок уповноваженого органу (за результатами державної оцінки медичних технологій, проведеної відповідно до Порядку проведення державної оцінки медичних технологій, затвердженого постановою КМУ від 23.12.20 № 1300) з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку та/або номенклатур (переліків, списків, реєстрів), що закуповується за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, крім тих лікарських засобів, для яких рекомендовано укладення чи продовження дії (пролонгації) договорів керованого доступу.

Оптово-відпускні ціни

Державне регулювання цін на зазначені лікарські засоби здійснюється шляхом встановлення на них граничних оптово-відпускних цін (далі — ОВЦ) на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані у референтних країнах та отримані від уповноважених державних органів референтних країн:

  • Республіка Польща;
  • Словацька Республіка;
  • Чеська Республіка;
  • Латвійська Республіка;
  • Угорщина.

У разі відсутності цін на лікарський засіб у чотирьох з п’яти референтних країнах — на основі цін на лікарські засоби в Україні, отриманих за даними системи дослідження ринку в Україні, що використовується на договірних засадах МОЗ та/або державним підприємством, яке належить до сфери управління МОЗ та залучається для здійснення розрахунків.

У разі відсутності цін на зазначені лікарські засоби в референтних країнах та Україні граничні ОВЦ на такі лікарські засоби відповідно до цієї постанови не розраховуються та до них застосовуються положення постанови КМУ від 02.07.14 № 240 .

Тетяна Колісник консультант із питань публічних закупівель
Яку інформацію зазначити в ЕСЗ, якщо предмет закупівлі лікарські засоби має декілька номенклатурних позицій?

Референтне ціноутворення на лікарські засоби

Порядок розрахунку граничних ОВЦ на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, здійснюється за приписами наказу МОЗ від 05.10.22  № 1809. 

Згідно наказу МОЗ № 1809, розрізняють такі види референтного ціноутворення:

Референтне ціноутворення: на що зважати закупівельнику

Так, зовнішнє реферування здійснюється на основі цін на лікарські засоби в референтних країнах. А  внутрішнє реферування на основі цін на лікарські засоби в Україні, отриманих за даними системи дослідження ринку в Україні, що використовується на договірних засадах МОЗ та/або державним підприємством, яке належать до сфери управління МОЗ та залучається для здійснення розрахунків

При цьому, розрахунок граничних ОВЦ здійснюється за міжнародними непатентованими назвами (далі — МНН), формами випуску та дозуванням лікарських засобів в перерахунку на одиницю лікарської форми.

Референтні ціни визначаються з урахуванням ідентичних фармацевтичних характеристик лікарських засобів (МНН, форма випуску, дозування, кількість одиниць лікарської форми в упаковці).

Для зовнішнього реферування у разі, коли фармацевтичні характеристики лікарських засобів (дозування, кількість одиниць лікарської форми в упаковці), відсутні в референтних країнах, референтна ціна визначається на основі ціни одиниці маси діючої речовини (1 мл для розчину, 1 мг для твердої форми).

У разі відсутності цін на лікарський засіб в чотирьох з п’яти референтних країнах та Україні зовнішнє та/або внутрішнє реферування не проводиться, відомості про такий лікарський засіб включаються до реєстру відомостей щодо граничних ОВЦ на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню (далі — Реєстр) без зазначення граничної ОВЦ на лікарський засіб та з приміткою «декларування».

У випадку, коли для зовнішнього реферування ціни на лікарські засоби наявні у двох або більше референтних країнах, ціна визначається на основі даних цих країн.

Референтні ціни на лікарські засоби визначаються у національній валюті України без урахування постачальницько-збутових, торговельних (роздрібних) надбавок та податку на додану вартість.

Для зовнішнього реферування перерахування референтних цін з іноземних валют референтних країн у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату визначення цін.

Очікувана вартість таких лікарських засобів розраховується на підставі Постанови № 426 та наказу № 1809, виходячи референтних цін. При цьому, з дотриманням цін, що встановлені у Реєстрі відомостей щодо граничних ОВЦ на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню. Оскільки оновлення Реєстру здійснюється щороку в лютому, то варто виходити з граничних ОВЦ на дату визначення очікуваної вартості.

Зверніть увагу, оскільки  референтне ціноутворення є способом державного регулювання цін, то очікувана вартість закупівлі лікарських засобів, згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 визначається як добуток необхідного обсягу лікарських засобів та ціни, затвердженої МОЗ, що розраховується за такою формулою:

ОВрег = V * Цтар

ОВрег

очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;

V

кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;

Цтар

ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним нормативно-правовим актом.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді