Запит пропозицій постачальників (запит ціни пропозицій) 2024

UA RU
Автор
експерт, консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук
Запит пропозицій постачальників замовники вже давно використовують як альтернативу відкритим торгам для закупівлі товарів. За яких умов можна використовувати запит пропозицій постачальників та як діяти на кожному етапі такої закупівлі — розбираємо

Запит пропозицій постачальників (запит ціни пропозицій) 2024
Перелік лікарських засобів, закупівля яких здійснюється з використанням електронного каталогу (Додаток 1 до Особливостей)

Скачати

Запит пропозицій постачальників (запит ціни пропозицій) 2024
Перелік продуктів харчування, закупівля яких здійснюється з використанням електронного каталогу (Додаток 2 до Особливостей) 

Скачати


Що таке запит пропозицій постачальників (запит ціни пропозицій)

Запит пропозиції постачальника – це інструмент в електронному каталозі Prozorro Market, яким замовник здійснює відбір постачальника у разі закупівлі товару. Для закупівлі послуг та робіт електронний каталог не застосовується.

Особливості № 1178 встановлюють, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, який встановлює постанова КМУ від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (далі – Порядок № 822), з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

Запит пропозиції постачальника може проводити замовник будь-якої категорії без обмежень вартості. Утім, для окремих замовників та товарів є свої особливості.

📃 Протоколи УО для кожного етапу закупівлі в електронному каталозі

Хто повинен застосовувати запит пропозицій постачальника

Здебільшого замовники мають вибір застосувати електронний каталог чи провести відкриті торги. Однак, у разі коли закупівлю проводять замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, вони повинні здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за переліком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку № 822. Перелік лікарських засобів та медичних виробів визначають Особливості № 1178.

Як застосувати запит пропозиції постачальника

Замовник оголошує запит пропозиції постачальника шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначає інформацію щодо закупівлі, а саме:

 • інформацію про найменування;
 • очікувану вартість;
 • кількість;
 • строк;
 • місце;
 • спосіб постачання товару;
 • умови його оплати;
 • кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції (строк для подання постачальником ціни пропозиції не може бути меншим, ніж два робочих дні з дня оприлюднення замовником запиту пропозицій постачальників в електронній системі закупівель).

В електронній системі закупівель (ЕСЗ) через електронний майданчик можна обрати вкладку Prozorro Market і там натиснути «каталог», знайти у ньому категорію потрібного товару та натиснути «почати створення ЗЦП» (в електронній системі поки що не приведено назви запиту пропозмції постачальника у відповідність, тому досі фігурує запит ціни пропозиції).

У запиті пропозиції постачальника щодо закупівлі товару замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, в тому числі конкретну торговельну марку.

Запит пропозицій постачальників обовязково повинен містити проєкт договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Пункт 12 Особливостей встановлює, що запит пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, повинен містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення.

У такий спосіб, зазначити конкретну торговельну марку у запиті пропозиції постачальника замовник може тільки у закупівлі товару, вартість якого не перевищує 500 тис. грн.

У запиті пропозицій постачальників для закупівлі товару очікуваною вартістю понад 500 тис. грн, за результатами формування замовником характеристик та їх допустимих значень, кількість пропозицій від постачальників щодо такого товару, що відповідають характеристикам до товару, визначеного в запиті пропозицій, не може бути менше двох.

Як обрати переможця у запиті пропозицій постачальників

ЕСЗ автоматично через електронний каталог надсилає постачальникам, кваліфікованим до відповідної категорії, повідомлення про запит пропозицій постачальників у момент його оприлюднення в системі.

Постачальник через електронний каталог подає пропозицію відповідно до вимог, які замовник установив у запиті пропозицій постачальників в ЕСЗ.

Подання пропозиції постачальником вважається підтвердженням наміру укласти договір.

ЕСЗ після закінчення строку для подання пропозицій постачальників, який визначив замовник, розкриває всю інформацію запиту пропозиції.

Оцінку пропозицій постачальників ЕСЗ проводить автоматично на основі інформації, яку замовник зазначив у запиті пропозицій. У разі подання постачальниками пропозицій з однаковим значенням ціни економічно вигідною визначається пропозиція, яка була подана раніше ніж інша пропозиція (інші пропозиції) з аналогічним значенням ціни.

Постачальник, пропозиція якого за результатами оцінки ЕСЗ визначена економічно вигідною, визначається переможцем відбору.

Такому постачальнику, замовнику та іншим постачальникам ЕСЗ надсилає повідомлення про визначення переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Що робити, коли запит пропозицій постачальників не відбувся

Запит пропозиції постачальника вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовник усі подані пропозиції постачальників відхилив.

Відхилити пропозицію переможця відбору у запиті пропозицій замовник може, якщо постачальник:

1) не підписав договір у строк (не пізніше ніж через 10 к. дн. з дня визначення постачальника переможцем відбору);

2) письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених у запиті пропозицій постачальників.

Зважте, що постачальник у відповідь на запит від замовника не може подати пропозицію, товар в якій не відповідає специфікації товару, що зазначена в такому запиті;

3) пропонує товар походженням з російської федерації/республіки білорусь.

У разі відхилення пропозиції переможця відбору замовник обов’язково зазначає причину такого відхилення та оприлюднює таке рішення в ЕСЗ протягом одного робочого дня з дня його прийняття.

У разі, коли замовник відхилив пропозицію переможця відбору, ЕСЗ визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

Тобто, щоб визнати запит пропозиції постачальника таким, що не відбувся, замовник має відхилити пропозиції всіх учасників. Після цього він зможе здійснити закупівлю шляхом застосування відкритих торгів або повторно шляхом запиту пропозицій.

Заклади охорони здоров’я або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій у разі застосування відкритих торгів замість запиту пропозицій постачальників, що не відбувся, не зможуть збільшувати очікувану вартість закупівлі.

Як укласти договір за результатами запиту пропозиції постачальника

Замовник укладає договір з переможцем відбору не пізніше ніж через 10 к. дн. з дня, коли ЕСЗ визначила постачальника переможцем відбору.

Договір між замовником та переможцем відбору укладається відповідно до вимог законодавства.

Умови договору не можуть відрізнятися від умов, які замовник визначив у проєкті договору в запиті пропозицій постачальників.

Зміна істотних умов договору можлива лише у разі наявності підстав, що визначені у пункті 19 Особливостей.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону № 922 з урахуванням Особливостей.

Як звітувати за результатами запиту пропозицій

За результатами відбору постачальника через електронний каталог замовник оприлюднює звіт про договір, укладений без використання електронної системи закупівель, протягом 3 робочих днів.

Зазвичай ЕСЗ сама оприлюднює такий звіт, коли замовник завершує закупівлю.

У разі виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії такого договору про закупівлю за умови його виконання сторонами, або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю у строк протягом 20 робочих днів з дня настання відповідної події.

У звіті про виконання договору про закупівлю, укладеного з використанням електронного каталогу, зазначається унікальний номер закупівлі, здійсненої з використанням електронного каталогу, присвоєний електронною системою закупівель.

Яку інформацію оприлюднювати, якщо закупили через ЗПП

Коли замовник може відмінити запит пропозицій

Замовник може відмінити запит пропозицій постачальників до того, як укладе договір, у разі:

 • відсутності подальшої потреби в закупівлі;
 • скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі;
 • якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни запиту пропозицій замовник обов’язково зазначає причину такої відміни та оприлюднює таке рішення в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня його прийняття.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді