Изменения в Порядок №309: как зарегистрировать бюджетные обязательства в Казначействе

RU UA
Автор
консультант з публічних закупівель, Полтава
Объясняем, какие изменения внесли в порядок регистрации обязательств в органах Казначейства и как после изменений зарегистрировать обязательства по заключенным договорам

Органы Казначейства регистрируют и берут на учет бюджетные обязательства в соответствии с Бюджетным кодексом Украины (БК) и Порядок регистрации и учета бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в органах Государственной казначейской службы Украины, утвержденного приказом Минфина от 02.0322. 309 (далее – Порядок № 309).

Изменения к привычному заказчикам порядка регистрации обязательств на днях внес приказ Минфина «Об утверждении Изменений в Порядок регистрации и учета бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в органах Государственной казначейской службы Украины» от 08.04.2024 № 185 (далее — Приказ №185). Рассмотрим эти изменения и определим, что в будущем должны учитывать заказчики.

Вступили ли в силу изменения в Порядок 309

Приказ №185 зарегистрирован в Минюсте 23.04.2024 под №589/41934, на сайте Минфина его обнародовали 25.04.2024.

В тексте Приказа № 185 определено, что он вступает в силу дня его официального опубликования (п. 3 Приказа № 185). Однако напоминаем, что обнародование на сайте Минфина приказа – это не официальное опубликование. Официальным считается опубликование постановлений КМУ в газете «Правительственный курьер», Официальном вестнике Украины и других официальных печатных изданиях, определенных законом (ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» от 27.02.2014 № 794-VII). Приказ № 185 вступит в силу только после публикации его в официальном печатном издании — газете «Урядовий кур'єр» или Официальном вестнике Украины.

ВНИМАНИЕ

Изменения вступили в силу 03.05.2024 года

Нормативно-правовые акты КМУ вступают в силу с момента их принятия, если более поздний срок вступления в силу не предусмотрен в этих актах (п. 5 Указа Президента Украины «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления в силу» от 10.06.1997 № 503/97)

Сравнительная таблица изменений в Порядок 309

Наглядно изменения в Порядок № 309 в сравнительной таблице

Таблица. Изменения в положениях Порядка №309 (кодификация)

Положення Порядку № 309

до внесення змін Наказом № 185

Положення Порядку № 309

зі змінами, внесеними Наказом № 185

<…> 1.3. Поняття та економічні категорії, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини, Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги». <…>

<…> 1.3. Поняття та економічні категорії, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетні відносини, Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»<…>

<…> 2.2. Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі - Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовується процедура закупівлі/ спрощена закупівля товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу першого цього пункту протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг з урахуванням особливостей, визначених законодавством, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель/електронних каталогів для закупівлі товарів розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу 1 цього пункту протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

У разі взяття бюджетного зобов’язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших зобов’язань, узятих державою у разі вступу до міжнародних організацій або приєднання до міжнародних договорів, розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) або розрахунку за курсом Національного банку України на день подання Реєстру. У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) або розрахунку на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України на день подання Реєстру.

За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги), у тому числі за бюджетними зобов’язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників.

За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору. <…>

<…> 2.2. Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі — Реєстр) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку в паперовій формі (у двох примірниках) разом із електронним носієм інформації, на якому записано файл проєкту цього документа, і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовується процедура закупівлі/ спрощена закупівля товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу 1 цього пункту протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг з урахуванням особливостей, визначених законодавством, без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель/електронних каталогів для закупівлі товарів розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу 1 цього пункту протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

За умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким здійснюється закупівля товарів з урахуванням особливостей, визначених законодавством у сфері закупівель, шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару, розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр відповідно до абзацу 1 цього пункту протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

У разі взяття бюджетного зобов’язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших зобов’язань, узятих державою у разі вступу до міжнародних організацій або приєднання до міжнародних договорів, розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) або розрахунку за курсом Національного банку України на день подання Реєстру. У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) або розрахунку на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України на день подання Реєстру.

За бюджетними зобов’язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги), у тому числі за бюджетними зобов’язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників.

За довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору. <…>

<…> 2.4. Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати прийняття ними до виконання бюджетного фінансового зобов’язання, якщо інше не передбачено бюджетним зобов’язанням,  подають до відповідного органу Казначейства Реєстр фінансових зобов’язань за формою згідно з додатком 2 на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання. <…>

<…> 2.4. Розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати прийняття ними до виконання бюджетного фінансового зобов’язання, якщо інше не передбачено бюджетним зобов’язанням,  подають до відповідного органу Казначейства Реєстр фінансових зобов’язань за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку в паперовій формі (у двох примірниках) разом із електронним носієм інформації, на якому записано файл проєкту цього документа, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання. <…>

<…> 2.10. Органи Казначейства не реєструють:

а) зобов’язання у разі:

відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;

відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;

відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;

недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов’язання у разі:

відсутності відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання;

недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

невідповідності фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У таких випадках органи Казначейства зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не реєструють, а застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України. <…>

 

<…> 2.10. Органи Казначейства не реєструють:

а) зобов’язання у разі:

відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;

відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;

відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;

недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов’язання у разі:

відсутності відповідного бюджетного зобов’язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов’язання;

недотримання вимог щодо оформлення поданих документів;

невідповідності фінансового зобов’язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Якщо зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не зареєстровані у зв’язку з порушенням бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, органи Казначейства застосовують такі заходи впливу як попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства та/або зупинення операцій з бюджетними коштами відповідно до пунктів 12 частини 1 статті 117 Бюджетного кодексу України.

Якщо зобов’язання та/або фінансові зобов’язання не зареєстровані у зв’язку з відсутністю документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, передбачених законодавством у сфері закупівель, органи Казначейства надсилають розпорядникам бюджетних коштів лист з обґрунтуванням причин їх нереєстрації та повертають Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і підтвердні документи. <…>

<…> 2.17. Органи Казначейства за зверненням розпорядників бюджетних коштів надають в електронному вигляді виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. <…>

 

 

<…> 2.17. Органи Казначейства за зверненням розпорядників бюджетних коштів надають в електронному вигляді виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

У разі застосування системи Казначейства виписки з рахунків формуються в електронній формі засобами системи Казначейства. <…>

<…> 4.2. За взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України, застосовуються такі заходи впливу як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства.

За порушення бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до Бюджетного кодексу України. <…>

<…> 4.2. За взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), застосовуються заходи впливу відповідно до пунктів 13 частини 1 статті 117 Бюджетного кодексу України.

За порушення розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань застосовуються заходи впливу відповідно до пунктів 12 частини 1 статті 117 Бюджетного кодексу України<…>

Кроме того, в тексте Порядка № 309 слова «электронном виде» заменили словами «электронной форме». В новой редакции изложили приложения 1 и 2 к Порядку № 309. В частности, претерпели изменения и дополнения:

  • Порядок заполнения Реестра бюджетных обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств (приложение 1 к Порядку № 309)
  • Порядок заполнения Реестра бюджетных финансовых обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств (приложение 2 к Порядку №309).

Какие сроки для регистрации бюджетных обязательств учитывать

Скачайте таблицу со сроками регистрации обязательств по заключенным договорам с учетом изменений.

Зміни до порядку реєстрації бюджетних зобов'язань: аналіз та порівняльна таблиця Скачать таблицу полностью

Что учитывать при закупке

Узнайте о:

Какие меры воздействия применяют органы Казначейства

Когда Приказ № 185 вступит в силу, заработает новая редакция пункта 4.2 Порядка № 309, определяющая меры воздействия за нарушение порядка взятия и регистрации бюджетных обязательств.

Скачайте таблицу с мерами влияния за нарушение порядка взятия и регистрации бюджетных обязательств.

Зміни до порядку реєстрації бюджетних зобов'язань: аналіз та порівняльна таблиця Скачать таблицу полностью

Какие изменения учитываются при заполнении Реестра

Узнайте, как заполнить Реестр бюджетных обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств после изменений

Перейти к разъяснениюзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді