Уповноважена особа в органах місцевого самоврядування: як призначити

UA RU
Досить часто у закупівельників виникає питання, чи можна доручити виконання обов’язків уповноваженої особи посадовим особам з органів місцевого самоврядування (ОМС), та яким чином це доцільніше зробити. Існує 3 шляхи призначення УО, але у випадку з особами місцевого самоврядування є деякі нюанси. Особливості призначення уповноваженої особи в органах місцевого самоврядування роз’яснюємо у статті.

 


Насамперед нагадаємо, що здійснювати закупівельні процедури органи місцевого самоврядування зобов’язані, додержуючись Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922) (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону № 922).

Загальні правила призначення уповноваженої особи ми деталізували у статті «Уповноважена особа». Тепер з'ясуймо особливості призначення в такої особи в органах місцевого самоврядування.

Так, відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа (далі — УО). Замовник має право призначити УО одним із трьох способів:

 1. Покласти цю функцію на працівника/декількох працівників зі штату – у якості додаткової роботи з доплатою.
 2. Ввести до штатного розпису окрему посаду (або декілька посад) для працівника, що буде виконувати функції уповноваженого.
 3. Укласти трудову угоду (контракт).

Підстава для таких дій – ч. 1 ст. 11 Закону № 922.

☝️ Як призначити УО, щоб не порушити антикорупційного законодавства

УО – це службова (посадова) або інша особа, що є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі (спрощених закупівель) згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). Так скеровує п. 35 ч. 1 ст.1 Закону № 922.

Отже, хто така уповноважена особа ми згадали, тепер з'ясуймо, що таке служба в органах місцевого самоврядування (далі — ОМС).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III (далі — Закон № 2493) служба в ОМС — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Враховуючи функції УО, доходимо висновку, що відповідні обов’язки можна покладати на працівника, на якого поширюється дія Закону № 2493, тобто на посадову особу ОМС.


Детальніше розглянемо наведені варіанти визначення/призначення УО в ОМС.

Покласти функції УО на працівника чи декількох штатних працівників

Закон № 2493 не містить заборони доручати посадовим особам місцевого самоврядування додаткову роботу.

Важливо! При цьому за виконання цієї роботи не дозволяється встановлювати доплату, передбачену Законом № 922.

Умови оплати праці посадових осіб в ОМС регламентує КМУ (ч. 3 ст. 21 Закону № 2493). Нагадуємо, що для визначення умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування слід керуватися постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 (далі — Постанова № 268) (п. 1 Постанови № 268).

Згідно з Постановою № 268, для посадових осіб місцевого самоврядування передбачаються:

 1. Надбавки:
 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи;
 • за знання та використання в роботі іноземної мови;
 • за почесне звання «заслужений»;
 • за вислугу років.

2. Доплати:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу;
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу;
 • за науковий ступінь кандидата або доктора наук із відповідної спеціальності (п. 2, 3 Постанови № 268).

Увага! Інші доплати, згідно з Постановою № 268, для посадових осіб ОМС не передбачені. Таким чином, за виконання додаткових функцій УО посадовій особі ОМС доплачувати неможливо.

Тобто доручити виконання обов’язків УО особі з ОМС можна лише без встановлення доплати.

 

Ввести до штатного розпису окрему посаду для працівника, що буде виконувати функції УО

Питання формування виконавчого комітету ради, затвердження його кількісного та персонального складу, запровадження змін до складу виконкому вирішують тільки на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради (п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; далі — Закон № 280).

Сільський (селищний, міський) голова вносить на розгляд ради пропозиції, що стосуються структури виконавчих органів ради, апарату ради, її виконкому, їх штатів, встановлених згідно з типовими штатами, затвердженими КМУ (п. 6 ч. 4 ст. 42 Закону № 280).

Таким чином, впродовж пленарного засідання ради депутати мають можливість схвалити пропозицію (селищного, міського) голови про розширення штату на створення окремої посади для організації та проведення закупівельних процедур.

Зверніть увагу! Цю посаду не може обіймати посадова особа з ОМС за сумісництвом, оскільки такі посадові особи не можуть працювати за сумісництвом.

 

Важливо! Посадовим особам в ОМС не дозволяється займатися іншою оплачуваною роботою (окрім викладання, науки, творчості, медичної практики, спортивного суддівства та інструкторства), а підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII; далі — Закону № 1700).

А ось доручити виконання таких обов’язків за суміщенням Закон № 1700 не забороняє. Проте, доплачувати за суміщення посад, скоріше за все, не вдасться, оскільки таких доплат Постанова № 268 також не містить.

 

Укласти трудову угоду (контракт)

Через те, що мова йде про посаду, на яку розповсюджується дія Закону № 2493, потрібно додержуватися процедури призначення на посаду згідно з цим законом.

Важливо! Складення Присяги затверджує вступ на посаду особи, що починає службу в ОМС (ч. 2 ст. 11 Закону № 2493). Якщо особа відмовляється від складення Присяги, вона не вважається законно прийнятою на неї (згідно з Законом № 2493). Рішення про її призначення/обрання/затвердження втрачає будь-яку юридичну силу (ч. 5 ст. 11 Закону № 2493).

При прийнятті на службу в ОМС, зокрема за строковим трудовим договором, присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад (ч. 1 ст. 15 Закону № 2493).

Таким чином, найбільш раціонально для замовника буде:

 • ввести до штатного розпису посаду, приміром, спеціаліста з організації закупівельних процедур;
 • провести конкурс на заміщення вакантної посади або призначити (перевести) посадову особу місцевого самоврядування на цю посаду за іншою процедурою (стажування, кадровий резерв).

 

 зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді