Надаємо інформацію про використання бюджетних коштів за запитами

Автор
консультант з обліку та оподаткування, Київ
Районна лікарня розмістила договори, акти виконаних робіт, звіти на веб-порталі E-DATA, а на веб-порталі DATA — сформовані нею набори даних. У березні на поштову адресу лікарні надійшов запит від громадянина про надання інформації щодо обсягу коштів на вакцинацію дітей у 2016 році. Розглянемо разом, чи припустимо не відповідати на запит, оскільки така інформація є публічною та вже розміщена у відкритому доступі на порталах

Основними документами, що регламентують оприлюднення публічної інформації на власних сайтах та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (далі — веб-портал DATA1), є:

1 Детально про нюанси оприлюднення публічної інформації на створених Урядом офіційних веб-порталах — DATA та Е-DATA читайте у публікації І. Левадського «Оприлюднення на Е-DATA та DATA: від реєстрації до відповідальності» журналу «Держзакупівлі» № 04/2016.

Вимоги цих нормативно-правових актів мають виконувати розпорядники інформації, до яких належать державні органи та органи місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що до розпорядників інформації належить і бюджетна установа. Однак вимоги Закону № 2939 поширюються на установу лише в частині оприлюднення та надання інформації про використання бюджетних коштів за запитами (ч. 3 ст. 13 Закону № 2939).

Розглянемо детальніше, за яким порядком слід надавати інформацію про використання бюджетних коштів за запитом на інформацію.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Організація роботи із запитами на інформацію

Запит на інформацію — це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

Керівник установи — розпорядника інформації має організувати в цій установі отримання, облік запитів на інформацію, контроль за їх виконанням, своєчасним наданням відповіді. А також потурбуватися про відшкодування витрат установи на копіювання у разі, якщо потрібно надавати велику кількість копій документів.

Для цього керівник установи на виконання вимог Закону № 2939 зобов’язаний:

  • призначити відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації;
  • затвердити порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
  • затвердити порядок відшкодування витрат установи на копіювання та друк (далі — Порядок відшкодування витрат).

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

Форма запиту на інформацію

Запитувач може подавати запити в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на власний вибір.

Обробляють запит,

що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації.

(ч. 2 ст.16 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939–VI)

Аби спростити процедуру оформлення письмових запитів, в установі можна затвердити відповідні форми запитів на інформацію. За основу рекомендуємо взяти наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації» від 26.05.2011 № 1434/5.

Затверджені форми запитів на інформацію установи оприлюднюють на власному офіційному сайті.

Строк розгляду запитів

Строки на підготовку відповіді на запит є досить стислими. Так, відповідь запитувачу установа має надати не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

Умови надання публічної інформації, що містить персональні дані

Публічну інформацію, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюють та надають на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені;

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних;

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачене законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Закупівлі-2021: плануємо за новими вимогами

Плата за надання інформації

Інформацію на запит надають безкоштовно.

Водночас частиною 2 статті 21 Закону № 2939 передбачене відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок.

Розмір фактичних витрат установа визначає у Порядку відшкодування в межах Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою КМУ від 13.07.2011 № 740. Порядок відшкодування установа оприлюднює на власному сайті.

Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформацію надають безкоштовно (ч. 3 ст. 21 Закону № 2939).

Також не відшкодовують фактичних витрат, якщо запитувачу надають інформацію про нього або інформацію, що має суспільний інтерес.

Навіть у разі, коли бюджетна установа оприлюднює на веб-порталі E-data договори, акти виконаних робіт, звіти про використання бюджетних коштів, вона має надати запитувачу відповідь на запит про використання бюджетних коштів.

Відповідальність

Відмова у наданні інформації на запит, навіть якщо вона містить посилання про розміщення цієї інформації на веб-порталі E-data, є неправомірною (ч. 2 ст. 22 Закону № 2939).

За порушення вимог Закону № 2939, зокрема за неправомірну відмову, передбачено адміністративну відповідальність (див. табл.).

Розмір штрафу за порушення вимог Закону про доступ до публічної інформації щодо надання інформації на запит
Вид порушенняШтрафПідстава
розмір, нмдгсума, грн.
Необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом25–50425–850абз. 2 ст. 2123 КпАП
Ненадання відповіді на запит на інформацію
Ненадання інформації
Неправомірна відмова в наданні інформації
Несвоєчасне або неповне надання інформації
Надання недостовірної інформаціїзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді