Новації в обслуговуванні органами Казначейства місцевих бюджетів

Мінфін затвердив зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Тож органи Казначейства обслуговуватимуть розпорядників бюджетних коштів по-новому. Розглянемо, які новації, запроваджені Мінфіном, мають врахувати установи, місцеві фінансові органи та органи Казначейства у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Новації в обслуговуванні органами Казначейства місцевих бюджетів ІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт Експертус: Головбух

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівУстанови, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, обслуговуються в органах Казначейства як у режимі безпосереднього звернення до органу, так і в режимі онлайн — через систему «Клієнт Казначейства — Казначейство». Цей процес регламентує Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938 (далі — Порядок № 938).

Однак після набрання чинності наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 14.07.2016 № 617 казначейське обслуговування цих установ зазнало певного коригування.

Таке коригування пов’язане з приведенням Порядку № 938 у відповідність до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису (ЕЦП), а також з унормуванням деяких положень виконання місцевих бюджетів у разі неухвалення рішення про місцевий бюджет, об’єднання місцевих громад тощо. Тож про все по черзі.

Електронне казначейське обслуговування

Відтепер установи формуватимуть і подаватимуть органам Казначейства через систему «Клієнт Казначейства — Казначейство» (далі — система Казначейства) документи в електронному вигляді винятково протягом операційного дня у межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Це передбачає пункт 2.6 Порядку № 938. При цьому документи, які зареєстровано в системі Казначейства після операційного часу, орган Казначейства опрацьовуватиме наступного операційного дня.

Підтвердженням успішного передавання електронних документів буде відповідне сповіщення системи Казначейства. Зафіксовані дата і час стануть датою і часом отримання органом Казначейства цих документів. У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства бухгалтер має повторити їх передачу. Якщо з технічних причин чи в інших випадках їх не можна передати, бухгалтер передає до органу Казначейства документи на паперових та електронних носіях.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, зокрема Порядку № 938, орган Казначейства інформує установу засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин. При цьому платіжне доручення, подане в електронному вигляді і не взяте до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням ЕЦП та із зазначенням причини його повернення без виконання. Цю норму визнає пункт 10.8 Порядку № 938. Сподіваємося, що це сприятиме проходженню документів наприкінці звітного періоду, і орган Казначейства не зможе безпідставно відмовити в оплаті товарів, робіт чи послуг або залишити платіжні документи установи без виконання.

Відтепер за зверненням установи орган Казначейства надаватиме виписку з рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП (п. 10.5 Порядку № 938).

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроків

Розпис місцевого бюджету і зміни до нього

Як передбачає пункт 6.2 Порядку № 938, місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджує керівник місцевого фіноргану. До затвердження розпису місцевого бюджету керівник місцевого фіноргану затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період.

При цьому протягом бюджетного періоду керівник місцевого фіноргану забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними періодами року (тобто повноваження на проведення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць). Збалансованість також забезпечується використанням інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

Також уточнено, що реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на паперових та електронних носіях складають і подають до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після отримання довідок про внесення змін до розпису:

  • головні розпорядники;
  • розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу.

Проведення видатків загального фонду місцевих бюджетів

За розпорядженнями, що надані місцевими фінорганами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти у день їх надходження (п. 7.1 Порядку № 938). Якщо розпорядження надійде після закінчення операційного дня, орган Казначейства виконує його наступного робочого дня.

За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають розпорядники бюджетних коштів.

Власні надходження

Як передбачено пунктом 12.3 Порядку № 938, власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які спрямовують на відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховують на:

  • спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства; або
  • поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.

Якщо раніше абзац 3 пункту 12.3 Порядку № 938 передбачав, що кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, зараховувались на спеціальні реєстраційні рахунки, то тепер цю норму приведено у відповідність до Бюджетного кодексу України. Тобто зараховуватимуть лише кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді. Окрім реєстраційних рахунків, такі кошти можуть бути зараховані на поточні рахунки, відкриті в банках держсектору.

Наразі в Порядку № 938 з’явилася нова норма: видатки, які установи проводять за рахунок власних надходжень на поточних рахунках, відкритих у банках, відображають у бухобліку виконання бюджетів відповідно до норм, визначених у пункті 8.5 Порядку № 938. Тобто установа має подати до органу Казначейства протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, довідку про операції в національній валюті (додаток 22 до Порядку № 938).

Форму довідки про операції в національній валюті (додаток 22 до Порядку № 938) викладено у новій редакції. У ній позначено комірки, які не підлягають заповненню, що для бухгалтера спрощує заповнення цієї форми.

⚡️ Закупівлі-2021: плануємо за новими вимогами

Міжбюджетні трансферти

Органи Казначейства щодекади перераховують реверсну дотацію до держбюджету з місцевих бюджетів рівними частинами в останній день декади (відповідно до розпису держбюджету) з рахунків загального фонду місцевих бюджетів на підставі меморіальних документів, сформованих органами Казначейства. Однак уточнено, що за ІІІ декаду грудня реверсну дотацію мають перерахувати до 25 грудня бюджетного року.

Зазвичай у разі проведення видатків за одним КТКВ за рахунок коштів субвенцій та коштів місцевих бюджетів, які обліковуються на одному рахунку, установи щомісяця до третього числа місяця, що настає за звітним, надають до органів Казначейства інформацію про надходження та використання коштів за формою, наведеною у додатку 25 до Порядку № 938.

Форму інформації про надходження та використання коштів (додаток 25 до Порядку № 938) викладено у новій редакції. Зокрема, з неї вилучено рядки «Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету» і «Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» з огляду на їх дублювання.

Добровільне об’єднання територіальних громад

Відтепер розділ 18 Порядку № 938 врегульовує особливості казначейського обслуговування у разі добровільного об’єднання територіальних громад.

Так, у разі внесення сільською, селищною чи міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою, змін до рішень про місцеві бюджети, ухвалених сільськими, селищними або міськими радами, що об’єдналися (до їх об’єднання), їх подають до органу Казначейства за місцем обслуговування відповідної сільської, селищної, міської ради, що об’єдналася.

У перші робочі дні нового бюджетного періоду до бюджету об’єднаної територіальної громади перераховують залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися. Їх перераховують на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою. Ці залишки вважають залишками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на початок бюджетного періоду.

Окрім цього, як передбачено пунктом 18.3 Порядку № 938, порядок здійснення операцій із укладення рахунків бюджетного, управлінського та позабалансового обліку і визначення результату виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, за відповідний рік встановлює Регламент роботи органів Казначейства після завершення бюджетного періоду та початку нового бюджетного періоду.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді