Райрада закупила і передала сільському клубу апаратуру. Як взяти її на баланс?

Районний бюджет утримує сільський будинок культури. Щоб закупити апаратуру для нього, сільська рада надала районному бюджету субвенцію. Після закупівлі апаратуру за рішенням районної ради безоплатно передали на баланс сільської ради. Який рахунок відкрити, щоб зарахувати апаратуру, та які коди бюджетної класифікації обрати?

Райрада закупила і передала сільському клубу апаратуру. Як взяти її на баланс? ФАЇНА ІСКРИЖИЦЬКА,експерт МCFR Головбух

Предмет закупівлі товарів, робіт, послуг: як визначатиСИТУАЦІЯ

Сільський будинок культури утримується коштом районного бюджету.

Сільська рада перерахувала районному бюджету субвенцію, щоб закупити апаратуру для цього будинку культури. І будівля, й інше майно, що в ній є, належать територіальній громаді та перебувають на балансі сільської ради. Тож районна рада ухвалила рішення закуплену апаратуру передати на баланс сільської ради.

Як діяти сільській раді? Які коди бюджетної класифікації обрати, аби взяти апаратуру на баланс?

РОЗВ’ЯЗАННЯ

За співвідношенням сільська рада та районна рада — бюджетні установи різних економічних груп.

Аби взяти на баланс апаратуру, безоплатно отриману від районної ради, сільська рада відображає в обліку доходи за необмінними операціями, які вона отримала у натуральній формі (пп. 1.1 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629). А також відображає ці операції в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів — як доходи та касові видатки в межах планових показників.

Довідка — до Казначейства

Сільська рада не пізніше останнього робочого дня місяця, коли отримала апаратуру, складає та подає до органу Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі.

Довідку складайте за формою, наведеною в додатку 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938.

Також відкрийте в органі Казначейства (п. 1.2 розд. I Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 № 758):

  • бюджетний рахунок 3155 для зарахування надходжень;
  • спеціальний реєстраційний рахунок розпорядників бюджетних коштів 3542 для обліку операцій із виконання спеціального фонду кошторису, тобто відображення касових видатків.

Нагадаємо: у 2018 році з бюджету села можна проводити видатки, які визначає пункт 5 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України (БК). Тобто можна проводити видатки на утримання сільських будинків культури та клубів (п. 20 Прикінцевих та перехідних положень БК).

Алгоритм проведення переговорної процедури закупівель

Рахунки для обліку — за ККД і ТКВКБМС

Щоб відкрити рахунок 3155, у заяві зазначте код класифікації доходів бюджету 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб» (далі — ККД 25020200).

Видатки бюджету —

кошти для програм та заходів, які передбачає відповідний бюджет
(п. 13 ч. 1 ст. 2 БК)

Адже Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат із кодами бюджетної класифікації, які Мінфін надіслав своїм листом
від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851
, роз’яснюють, що доходи, отримані за ККД 25020200, обліковують на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Рахунок 3542 відкрийте за кодом Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (далі — ТКВКБМС), 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів». Перехідна таблиця до кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ТКВКБМС вказує на те, що видатки на утримання сільських будинків культури та клубів планують та проводять за кодом ТКВКБМС 4060.

Апаратуру на баланс сільська рада оприбуткує після того, коли отримає від Казначейства виписки з відкритих на її ім’я рахунків:

  • 3155 за ККД 25020200;
  • 3542 за кодом ТКВКБМС 4060.

Амортизацію на апаратуру районна рада не нараховувала, адже передала її одразу після закупівлі зі складу. Тож аби відобразити ці операції, підійдуть проведення із рядка 1.11 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій із активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Типова кореспонденція). Інших проведень для оприбуткування основних засобів, які бюджетна установа отримала безоплатно від бюджетної установи іншої економічної групи, Типова кореспонденція не передбачає.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді