Зміни в ДБНах, про які має знати замовник

Аби оновити транспортну та житлово-комунальну інфраструктуру, побудувати нову школу, медичний заклад чи стадіон, замовники мають провести закупівлю. А оскільки без чинних будівельних норм тут не обійтися, потрібно відстежувати всі внесені до них зміни

Замовники, які проводять закупівлю робіт у будівництві, мають враховувати не лише вимоги закупівельного законодавства. Вони мусять знати, як розробити проектну документацію, яким вимогам і стандартам мають відповідати побудовані чи відремонтовані об’єкти. Словом, дотримати вимоги будівельних норм.

Адже проектна документація на будівництво об’єктів, яку затверджує замовник, має бути розроблена з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI).

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

Без будівельних норм — не побудувати

Будівельні норми — затверджений суб’єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов’язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури (ст. 1 Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI; далі — Закон № 1704).

Кожен суб’єкт господарювання, який провадить будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечує виготовлення продукції будівельного призначення, зобов’язаний застосовувати будівельні норми або їхні окремі положення (ст. 11 Закону № 1704).

Будівельні норми поділяють на:

  • державні (ДБН) — їх затверджує ЦОВВ з питань будівництва та архітектури. Наразі це Мінрегіон;
  • галузеві (ГБН) — їх затверджують міністерства в межах своїх повноважень, якщо не існує відповідних ДБН або потрібно встановити вимоги до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги ДБН. Наприклад, Мінінфраструктури.

За своїм статусом ДБН та ГБН рівні.

Отже, будівельні норми встановлюють обов’язкові мінімальні вимоги до планування та забудови територій, проектної й містобудівної документації, будівель та споруд, їхніх основних конструктивних елементів, систем інженерно-технічного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу. А їх виконання є доказом дотримання основних вимог технічного регламенту.

Будівельні норми, як правило, не є самодостатніми документами, вони працюють спільно зі стандартами. Будівельні норми передбачають вимоги до об’єкта, а стандарти — до матеріалів, обладнання, процесів тощо. Стандарти зазвичай застосовують добровільно.

Будівельні норми та стандарти є взаємопов’язаним комплексом документів, спрямованим на забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів, життєвого середовища.

Замовник, як ніхто інший, має бути зацікавлений у дотриманні всіма учасниками будівельного процесу вимог будівельних норм. Адже це мінімізує значну кількість ризиків, пов’язаних як із будівництвом, так і з подальшою експлуатацією об’єкта нерухомості.

Коли будувати — враховувати зміни

Будівельні норми постійно оновлюються, окремі зміни до них внесли протягом цього року (див. табл.). І про ці зміни потрібно знати, якщо маєте справу з будівництвом.

Зміни в ДБН і ГБН, що відбулися протягом останнього року

https://onedrive.live.com/embed?cid=8A7BA885BD363FDF&resid=8A7BA885BD363FDF%21507&authkey=AOaods1VPwOBUws&em=2

Висновок

Загальну відповідальність за об’єкт будівництва несе замовник. Тому враховуйте, що:

  • закон встановлює обов’язковість будівельних норм;
  • дотримання будівельних норм проектувальниками та підрядниками гарантуватиме зниження ризиків, пов’язаних із реалізацією будівельного проекту.

Розібратися в нюансах нормативного регулювання та кваліфіковано проконтролювати, чи дотримані на вашому об’єкті будівельні норми, подекуди складно, але потрібно. Якщо ж власних сил не вистачає, можете залучити інженера-консультанта. Він допоможе зменшити та мінімізувати ризики, вчасно та якісно завершити проект.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді