Скільки КЕП потрібно УО, яка працює на двох підприємствах?

UA RU
За законодавством України не кожен працівник може працювати уповноваженою особою з публічних закупівель на двох підприємствах одночасно. Хто підпадає під законодавчі обмеження? Скільки КЕП необхідно уповноваженій особі, що працює на двох підприємствах одночасно? Яке навантаження може бути у такої УО? Відповіді— у статті.

 


Працівник має право на роботу за сумісництвом на двох підприємствах і може виконувати обов’язки уповноваженої особи на обох з них тільки, коли вона не підпадає під дію законодавчих обмежень.

Нагадаємо, що посадова, службова особа чи будь-який інший фахівець, який має вищу освіту та перебуває в трудових відносинах із замовником може бути уповноваженою особою (далі —  УО). Тобто замовник визначає УО серед співробітників своєї організації за допомогою розпорядчого рішення чи трудового договору/контракту.

Що стосується вимог до працівника, якого обирають уповноваженою особою, то їх визначено статтею 11 Закону про публічні закупівлі. Стаття не встановлює обмежень на умови трудового договору. Отже, посаду УО має право обіймати як основний працівник, так і сумісник.

PW_welcome_dz_webinar_29072024.jpg

До сумісництва належить регулярна оплачувана робота, яка виконується поза основною:

  • на умовах трудового договору;
  • у вільний від основної роботи час;
  • на тому ж підприємстві, в установі, організації або в громадянина, який є приватним підприємцем чи приватною особою, за наймом. Так скеровує п. 1 Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i Мiнфiну України вiд 28.06.1993 № 43.

Постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі - Постанова № 245) регламентований робочий час за сумісництвом для співробітників держпідприємств, установ та організацій. Так він не може становити більше 4 годин в день та повний робочий у вихідний день (п. 2 Постанови № 245).

Також, слід звернути особливу увагу на нормативно-правові акти, які обмежують роботу за сумісництвом залежно від посади працівника та юридичної особи, де він працює. Так, керівникам державних підприємств, установ та організацій, а також їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів і їхнім заступникам забороняється робота за сумісництвом. Виключення — лише наукова, викладацька, медична та творча діяльність. Таким чином, працівники, що належать до даних категорій та є уповноваженими особами за основним місцем роботи, не можуть працювати за сумісництвом як УО в інших державних підприємствах, установах, організаціях.

 

Проте іншим працівникам, спеціалістам та службовцям державних підприємств, установ чи організацій дозволено працювати за сумісництвом на інших підприємствах, в установах чи організаціях.

Таким чином, працівника, який є УО за основним місцем роботи, можна прийняти на вільну посаду на інше підприємство, в організацію чи установу, за сумісництвом та призначити УО.

Загалом на підприємстві, де працівника приймають на роботу за сумісництвом, видається наказ про його прийняття на роботу за строковим чи безстроковим трудовим договором, виплачується заробітна плата, а також дотримуються обмеження, які стосуються тривалості роботи за сумісництвом.

Також, уповноваженій особі необхідно отримати електронний підпис як за основним місцем роботи, так і в якості уповноваженої особи – сумісника.

Для чого уповноваженій особі два КЕП?

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155 – VIII та пункту 4 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 749 (далі – Порядок № 749), підписувачі, які є представниками державних установ, мають використовувати виключно кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів – представників державної установи та захищені носії особистих ключів. Де, кваліфікований сертифікат відкритого ключа підписувача – представника державної установи – кваліфікований сертифікат відкритого ключа, в якому додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи, яка є працівником держустанови, зазначаються ідентифікаційні дані відповідної державної установи, а саме: найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Так скеровує п. 2 Порядку № 749.

Тож, працюючи уповноваженою особою на іншому підприємстві, такому працівникові потрібно використовувати КЕП, наданий відповідним підприємством. Адже УО здійснює трудові функції, що стосуються оприлюднення інформації про публічні закупівлі в ЕСЗ, які здійснюються саме на цьому підприємстві

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді