Примірне положення про уповноважену особу

UA RU
Автор
головний редактор порталу «Держзакупівлі»
Мінеконміки рекомендує використовувати Примірне положення про уповноважену особу з публічних закупівель як основу для створення власного положення про уповноважену особу. Дізнайтеся, з чого складається Примірне положення та скачайте зразок такого положення

За весь закупівельний процес у замовника відповідають уповноважені особи.

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення (ч. 7 ст. 11 Закону № 922). Отже, щоб УО могла здійснювати свою діяльність замовник має, зокрема, розробити та затвердити Положення про уповноважену особу.

Мінекономіки затвердило текст Примірного положення про уповноважену особу своїм наказом від 08.06.2021 № 40.

Примірне положення про уповноважену особу з публічних закупівель складається з чотирьох розділів, а саме:

  1. Загальні положення;
  2. Організація діяльності уповноваженої особи;
  3. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи;
  4. Права та обов'язки уповноваженої особи.

Оскільки положення, затверджене наказом Мінекономіки від 08.06.2021 № 40, є примірним, замовник може на основі нього створити власне Положення про уповноважена особу з урахуванням специфіки роботи юридичної особи. Мінеконміки також рекомендує замовникам під час розроблення положення про уповноважену особу керуватися Примірним положенням про уповноважену особу, затвердженим цим наказом. 

Скачайте зразок Примірного положення про уповноважену особу, щоб на основі нього скласти власне положення або одразу використати у роботі.

Примірне положення про уповноважену особу Скачати

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді