Формальні помилки у тендерній документації

UA RU
При складанні тендерної документації замовники зобов’язані використовувати перелік формальних помилок, затверджений Мінекоміки. Які саме це помилки?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» на Мінекономіки покладено розроблення та затвердження переліку формальних помилок. На вимогу цієї норми Мінекономіки видало наказ «Про затвердження Переліку формальних помилок» від 15.04.2020 № 710.
У тендерній документації замовник має опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме — технічні помилки та описки.

Перелік складається з 12 різних типів помилок, які необхідно вважати формальними.

Увага! Перелік формальних помилок є вичерпним, а не примірним.

Перелік формальних помилок у тендерній документації

1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі ТП, містить помилку (помилки) у частині:

  • уживання великої літери;
  • уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;
  • використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;
  • зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;
  • застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;
  • написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;
  • нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну ТП учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі ТП, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у ТД.

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).

5. У складі ТП немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй ТП, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в ТД.

6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі ТП, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.

7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі ТП, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.

8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі ТП, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.

9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі ТП, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).

10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі ТП, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).

11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі ТП, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.

12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі ТП в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у ТД, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.

Зважте, що Наказ № 710 затверджує перелік формальних помилок, які стосуються учасників процедури закупівлі. При цьому замовник має право орієнтуватися на нього, щоби сформувати свій власний перелік формальних помилок під час спрощеної закупівлі.

У жодному разі замовник не має відхиляти тендерну пропозицію учасника, у якій допущена формальна помилка, передбена в тендерній документації. Проте, слід зафіксувати у протоколі уповноваженої особи, що таку помилку слід вважати формальною.зміст

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді