Дополнительное соглашение об изменении цены товара в связи с отменой льгот по налогообложению: образец по Особенностям

RU UA
Закон о публичных закупках позволяет заказчику вносить изменения в существенные условия договора только в исключительных случаях. Одним из них является изменение цены товара в связи с отменой льгот по налогообложению. Если столкнулись с такой ситуацией на практике во время военного положения, скачайте дополнительное соглашение, чтобы облегчить себе работу

  Изменение существенных условий договора о закупке

Закупочное законодательство запрещает изменять значительные условия контракта. Изменения возможны только в исключительных случаях.
Во время военного положения существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания к выполнению обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев, определенных в пункте 19 Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупки», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Одним из таких случаев является изменение цены в договоре о закупке в связи с изменением ставок налогов и сборов и/или изменением условий предоставления льгот по налогообложению — пропорционально изменению таких ставок и/или льгот по налогообложению, а также в связи с изменением системы налогообложения пропорционально изменению налоговой нагрузки вследствие изменения системы налогообложения (пп. 6 п. 19 Особенностей).
Если у вас есть необходимость внести изменения в договор о закупке на этом основании, оформьте такие изменения дополнительной сделкой. Держите под рукой образец дополнительного соглашения об изменении цены.

Образец дополнительного соглашения об изменении цены товара в связи с отменой льготы по налогообложению

Додаткова угода про зміну ціни товару у зв’язку із скасуванням пільги з оподаткування: зразок за Особливостями

Зміна істотних умов договору про закупівлю за Особливостями: зразки додаткових угод

Закупівельне законодавство забороняє змінювати істотні умови договору. Зміни можливі лише у виняткових випадках.
Під час воєнного стану істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених у пункті 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Одним із таких випадків є погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення (пп. 2 п. 19 Особливостей). 
Якщо у вас виникла потреба внести зміни до договору про закупівлю на цій підставі, оформте такі зміни додатковою угодою. Тримайте напохваті зразок додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товару, яку підготували наші експерти.
 
ugodaosobluvosti-1.jpg

 

Воспользуйтесь демодоступом к системе «Экспертус Госзакупки» и читайте статью по теме:

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді