Нові нормативно-правові акти та зміни в законодавстві за листопад 2023 року, на які варто зважати замовнику

Підсумовуємо законодавчі нововведення листопада. Переконайтеся, що нічого не пропустили!

Дата набрання чинності

Суть змін

Підстава

30.11.2023

НКРЕКП встановила граничні ціни на електроенергію

Із 30 листопада НКРЕКП запровадила обмеження цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

На ринку «на добу наперед» (далі— РДН) діятиме ціна:

• максимальна:

з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 — 3 000,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 08:00 до 11:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 7 500,00 грн/МВт·год;

• мінімальна — 10,00 грн/МВт·год.

На внутрішньодобовому ринку діятиме ціна:

• максимальна:

з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 — 3 000,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 08:00 до 11:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 7 500,00 грн/МВт·год;

• мінімальна — 10,00 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку діятиме ціна:

• максимальна — 125% ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду доби постачання;
• мінімальна—0,01 грн/МВт·год

Постанова НКРЕКП «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку» від 09.11.2023 № 2099

24.11.2023

У медзакладах створять наглядові ради

 КМУ передбачив створення у медзакладах наглядових рад. Наглядові ради створять у тих лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу та мають укладені контракти із НСЗУ.

Новий порядок визначає механізм утворення наглядової ради у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення.

Мета діяльності наглядової ради:

 • забезпечити ефективне управління закладом охорони здоров’я у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;
 • гарантувати надання якісної та доступної медичної допомоги;
 • забезпечити реалізацію прав пацієнтів та працівників закладу;
 • сприяти ефективній реалізації прав власника на управління закладом.

Наглядова рада складається з представників власника — від двох до семи осіб та незалежних членів наглядової ради — від трьох до восьми осіб. Наглядову раду, в якій кількість представників власника перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не вважають правоможною

Постанова КМУ «Про наглядову раду закладу охорони здоров’я» від 21.11.2023 № 1221

23.11.2023

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України скасували

23 листопада Мінекономіки оприлюднило наказ про скасування національного класифікатора ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України».

Класифікатор визначав коди та назви усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей.

Класифікатор забезпечував достовірність, зіставність, цілісність та автоматизовану обробку інформації у територіальному розрізі

Наказ Мінекономіки «Про скасування національного класифікатора ДК 014-97» від 07.11.2023 № 16662

22.11.2023

ПУП та ПОН зобов’язані поінформувати про втрату права на універсальну послугу та постачання електроенергії

НКРЕКП уточнила обов’язки постачальників універсальних послуг та постачальника «останньої надії» у період дії в Україні воєнного стану.

Тепер постачальники універсальних послуг та постачальник «останньої надії» зобов’язані:

 • інформувати своїх споживачів про зміну умов договору про постачання електричної енергії із зазначенням причин, зокрема в частині права споживача на розірвання договору та зміну електропостачальника в установленому законодавством порядку, втрати права на універсальну послугу та на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» тощо;
 • 2) надати обласним військовим адміністраціям на відповідних територіях та Київській міській військовій адміністрації перелік об’єктів, які втрачають право на універсальну послугу та на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» відповідно до умов договору про постачання електричної енергії

Постанова НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2023 року № 393» від 22.11.2023 № 2144

21.11.2023

КМУ затвердив перелік продукції, до якої застосовують технічні регламенти

З метою застосування деяких технічних регламентів КМУ затвердив перелік продукції.

Відтак продукція, внесена до Переліку, має відповідати вимогам технічного регламенту, що на неї поширюється. Йдеться як про характеристики продукції, так і про пов’язані з ними процеси та методи виробництва, додержання яких є обов’язковим.

Ознайомитись з переліком можна за посиланням

Постанова КМУ «Про затвердження переліку продукції для цілей застосування деяких технічних регламентів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 17.11.2023 № 1213

17.11.2023

Зміни в пункті 19 Особливостей: чого стосується новий виняток

КМУ оновив Особливості — доповнив пункт 19 новою підставою для внесення змін до договору про закупівлю.

Тепер замовники мають можливість внести зміни до істотних умов договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) Особливостей, після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, у випадку:

«зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» від 25.04.2023 № 382, якщо розроблення проєктної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку»

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 і від 25 квітня 2023 р. № 382» від 07.11.2023 № 1205

17.11.2023

КМУ визначив, як проводити закупівлі робіт з будівництва для відновлення населених пунктів

КМУ уточнив процедуру реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації, зокрема в частині закупівлі робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна у рамках реалізації експериментального проєкту.

З метою відновлення об’єкти нерухомого майна (індивідуальні житлові будинки) в населених пунктах будуватимуть:

 • на підставі рішень, які надав замовник робіт та обрав власник знищеного нерухомого майна;
 • з урахуванням площі знищеного об’єкта нерухомого майна (до 140 кв. м).

На відновлених об’єктах повинні бути виконані всі:

 • роботи, передбачені проєктною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами;
 • оздоблювальні роботи, необхідні для постійного проживання в таких об’єктах.

Закупівлю робіт з будівництва зазначених об’єктів у рамках експериментального проекту можна проводити з покладенням на підрядника розроблення проєктної документації.

Проєктну документацію у цьому випадку підрядник розробляє за Порядком розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві, затвердженим постановою КМУ від 14.10.2022 № 1160

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 і від 25 квітня 2023 р. № 382» від 07.11.2023 № 1205

17.11.2023

Орендну плату погоджуємо за новим порядком

Фонд держмайна затвердив новий порядок погодження розміру плати за оренду держмайна.

Якщо орендодавцем державного нерухомого майна є балансоутримувач, він має погодити розмір орендної плати з Фондом держмайна:

 • для укладення договору оренди;
 • у разі внесення до нього змін у частині розміру орендної плати.

Для цього балансоутримувач протягом двох робочих днів з дня, наступного за днем включення об’єкта оренди до Переліку другого типу, надає Фонду держмайна:

Рішення про погодження чи відмову в погодженні розміру орендної плати надається Фондом держмайна у формі листа

Наказ Фонду держмайна «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України розміру плати за оренду державного майна» від 04.09.2023 № 1561

Не набрав чинності

Е-декларації перевірятимуть за новим порядком

НАЗК затвердило новий Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларації).

Е-декларації перевірятимуть у три етапи:

 • визначення е-декларації, яка може бути перевірена автоматизовано;
 • перевірка відомостей, що зазначені або повинні бути зазначені у е-декларації, яка може бути перевірена автоматизовано, програмними засобами Реєстру (далі — автоматизована перевірка);
 • повна перевірка е-декларації, яку не може бути перевірено автоматизовано або якою не пройдено автоматизовану перевірку (далі — повна перевірка). Її проводить уповноважена особа НАЗК.

З метою проведення повної перевірки уповноважена особа НАЗК має право направляти запити про надання документів чи інформації, у т. ч. з обмеженим доступом, до державних органів, органів влади АР Крим, ОМС, нотаріусів, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об’єднань.

Надати запитувані НАЗК документи (копії документів) чи інформацію потрібно упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту

Наказ НАЗК «Про внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»  від 13.11.2023 № 256/23

Не набрала чинності

Зміни щодо визначення країни походження товарів

КМУ у постановах від 20.12.2006 № 1765 та від 09.12.2015 № 1029 затвердив зміни щодо визначення країни походження товарів та верифікації сертифікатів походження під час митних процедур.

Мінфін розробив постанову зі змінами для забезпечення реалізації раніше прийнятих змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом ЄС та угод про вільну торгівлю. Йдеться про Закон України від 14.07.2023 № 3261-IX, який набрав чинності 11.08.2023.

Зокрема, внесені зміни до Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України, якими:

 • унормували процедуру верифікації сертифікатів і декларацій за ініціативою митних органів;
 • визначили чіткі підстави для анулювання сертифіката, що містить недостовірні дані;
 • визначили порядок інформування за результатами верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій митного органу країни ввезення товару, відповідного компетентного органу (організації), підприємства-виробника та/або експортера товару про виявлені порушення

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1765 і від 9 грудня 2015 р. № 1029» від 10.11.2023 № 1177

16.11.2023

Зміни до порядку казначейського обслуговування за Постановою № 590

КМУ вніс зміну до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (далі — Порядок № 590).

Зміною КМУ відкоригував порядок використання коштів для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій — тепер кошти державного бюджету передбачені для цього не Мінфіну, а Мінцифрі.

Відтак Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка Фонду розвитку інновацій за напрямами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству цифрової трансформації для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, затвердженим постановою КМУ від 12.12.2018 № 1110

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1110 і від 9 червня 2021 р. № 590» від 14.11.2023 № 1193

16.11.2023

Зміни до переліку ліків, які закуповує ДП «Медичні закупівлі» для централізованих заходів з охорони здоров’я

КМУ вніс зміни переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» від 07.03.2022 № 216.

У розділі «Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення, вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби» змінили дозування вакцини для профілактики поліомієліту з 10 доз на 10 або 20 доз

Постанова КМУ «Про внесення зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» від 14.11.2023 № 1192

16.11.2023

КМУ змінив порядок ліквідації наслідків збройної агресії на територіях бойових дій

КМУ вніс зміни до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затверджений постановою КМУ від 19.04.2022 № 473 (далі — Порядок).

Відтак органи сільських, селищних, міських рад, військадміністрації, центральні органи виконавчої влади, органів управління та сили цивільного захисту не зможуть використовувати Порядок для ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації на:

 • території активних бойових дій;
 • території активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси;
 • тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси» від 14.11.2023 № 1194

16.11.2023

Воєнний стан продовжили

ВРУ підтримала проєкт закону про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Відтак строк дії воєнного стану в Україні продовжили з 05 години 30 хвилин 16 листопада на 90 діб — до 14 лютого 2024 року

Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації» від 08.11.2023 № 3430-IX

15.11.2023

КМУ уточнив повноваження МОЗ з контролю якості та реалізації ліків

КМУ вніс зміни до Положення про Міністерство охорони здоров’я України.

Так, у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів МОЗ затверджує:

 • перелік лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
 • перелік граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,  та  відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню;
 • порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню;
 • порядок перевірки відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться та/або ввозитимуться на територію України перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
 • форму реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

Також МОЗ тепер приймає рішення про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

У сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення МОЗ веде Державний реєстр дезінфекційних засобів

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про Міністерство охорони здоров’я України» від 10.11.2023 № 1181

07.11.2023

Агенція закупівель у сфері оборони закуповуватиме для Міноборони

КМУ затвердив Порядок використання державним підприємством Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони» коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель.

Державне підприємство Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони» (далі — Агенція) уповноважене на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг, коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».

Агенція у встановленому законодавством порядку здійснює перерахування бюджетних коштів:

 • на закупівлю товарів, робіт і послуг  та інших пов’язаних послуг (зокрема логістичних, транспортних, митно-брокерських послуг, послуг із супроводження товарів, банківських послуг, обслуговування фінансових інструментів, зокрема акредитиву) (далі — інші пов’язані послуги) за відповідною бюджетною програмою в сумі укладених державних контрактів (договорів) на рахунки постачальників (виконавців) таких контрактів (договорів), відкриті в органах Казначейства та/або у банках;
 • у 2023 році на покриття витрат з утримання служби державного замовника у сфері оборони на рахунок, відкритий на її ім’я у державному банку, відповідно до фінансового плану;
 • на покриття витрат з утримання служби державного замовника у сфері оборони на рахунок, відкритий на її ім’я у державному банку, відповідно до фінансового плану в розмірі, що становить 0,4 відсотка суми державних контрактів (договорів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, укладених Агенцією, але не більше 250 млн. гривень на рік. Такі кошти є цільовим фінансуванням для досягнення цілей виконання бюджетної програми.

Використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється:

 • у мирний час — у межах затвердженого трирічного/річного плану закупівель товарів, робіт і послуг;
 • у період дії правового режиму воєнного стану — у межах переліку та обсягів товарів, робіт і послуг, затверджених Міноборони.

Розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг, здійснюється Міноборони за напрямами використання бюджетних коштів

Постанова КМУ «Деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері оборони службою державного замовника» від 03.11.2023 № 1142

04.11.2023

КМУ вніс нову зміну до пункту 13 Особливостей

Тепер пункт 13 Особливостей передбачає також право замовників для закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, укладати договір про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу у разі, коли:

«19) здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів»

Постанова КМУ «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень» від 02.11.2023 № 1140

02.11.2023

Скасували наказ № 43 щодо норми витрат палива для його списання

Мінінфраструктури скасувало з 02.11.2023 дію наказу Мінтранспорту «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.1998 № 43 (далі — Норми). 

Таке рішення пояснюють тим, що на сьогодні Норми не враховують показників для суттєвої кількості нових моделей колісних транспортних засобів, виробництво яких налагодили вже після затвердження Норм. При цьому надходять численні звернення від госпсуб’єктів щодо необхідності їх актуалізації.

Оскільки Мінінфраструктури не має повноважень на внесення змін до Норм, то прийняло рішення про їх скасування. 

На перехідний період (орієнтовно 1,5—2 роки) після втрати чинності Норм діятимуть методичні рекомендації з нормування витрат палива

Наказ Мінінфраструктури «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43» від 02.11.2023 № 1011

02.11.2023

Визначили середню вартість квадратного метра житла за регіонами

Мінінфраструктури затвердило показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

Дані розраховані станом на 01.10.2023.

Показники не враховують тимчасово окуповані території АР Крим, м. Севастополя та частини ТОТ у Донецькій та Луганській областях.

По Україні вартість 1 кв. м загальної площі квартир будинку (з урахуванням ПДВ) становить 21 188 грн

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 жовтня 2023 року)» від 02.11.2023 № 1010

02.11.2023

Нові зміни до Особливостей — ЗПП та винятки за пунктом 13

КМУ вніс чергові зміни до Особливостей та Порядку № 822. Детальніше тут:

Нові зміни до Особливостей — ЗПП та винятки за пунктом 13

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178» від 31.10.2023 № 1135

01.11.2023

Управління відходами: які документи мають бути в суб’єкта господарювання

КМУ вніс зміни до Переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану (далі — Перелік), затвердженого постановою КМУ від 18.03.2022 № 314 (далі — Постанова № 314).

У період воєнного стану суб’єктами господарювання можуть набути право на провадження господарської діяльності на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг декларації про провадження господарської діяльності без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності за Переліком (пп. 1 п. 1 Постанови № 314).

У Переліку такий вид господарської діяльності, як «Поводження з небезпечними відходами», замінили на «Управління небезпечними відходами». На провадження цієї господарської діяльності дає право ліцензія.

Також до Переліку додали ще одну позицію — «Здійснення операцій з оброблення відходів». На провадження цієї господарської діяльності дає право дозвіл

Постанова КМУ «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314» від 31.10.2023 № 1137

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді