Нові нормативно-правові акти та зміни в законодавстві за березень 2024 року, на які варто зважати замовнику

Автор
головний редактор експертно-правової системи «Експертус Держзакупівлі»
Підсумовуємо законодавчі нововведення березня. Переконайтеся, що нічого не пропустили!

Дата набрання чинності

Суть змін

Підстава

Не набрав чинності

Зміни до техрегламентів для засобів вимірювальної техніки

КМУ вніс зміни до до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 13.01.2016 № 94, і Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 № 163.

Відтак вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077, в частині завадостійкості до електромагнітних завад не застосовуються до засобів вимірювальної техніки, оскільки такі вимоги визначені Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Разом з тим інші вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні виконуватися.

У Технічному регламенті засобів вимірювальної техніки КМУ відкоригував положення особливих вимог:

до лічильників води;

до теплолічильників;

до вимірювальних систем для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води

Постанова КМУ «Про внесення змін до технічних регламентів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 і від 24 лютого 2016 р. № 163» від 22.03.2024 № 320

Не набрав чинності

КМУ затвердив технічні вимоги для сміттєспалювальних установок

КМУ затвердив Технічні вимоги, яким мають відповідати сміттєспалювальні установки. Вони допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів, більш відомі як «сміттєспалювальні заводи».

Технічні вимоги допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів.

Умови спалювання відходів в Україні тепер відповідатимуть європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

Детальніше про зміни >>

Постанова КМУ «Про затвердження Технічних вимог до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів» від 01.03.2024 № 229

26.03.2024

Затвердили план реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади

КМУ затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024—2027 роки.

План визначає заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації завдань, зокрема:

врегулювати окремі питання адміністративно-територіального устрою;

переформатувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу;

відновити діяльність органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях;

розмежувати повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності;

посилити фінансову спроможність органів місцевого самоврядування, щоб забезпечити здійснення визначених законодавством повноважень;

формувати професійну конкурентну службу в органах місцевого самоврядування;

створити передумови для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя;

посилити інституційну спроможність асоціацій органів місцевого самоврядування.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації (військові адміністрації), відповідальні за виконання плану заходів, мають щороку подавати до 1 лютого Мінінфраструктури інформацію про стан виконання плану заходів

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024—2027 роки» від 26.03.2024 № 270-р

26.03.2024

Знову оновили Перелік ТОТ і територій бойових дій

Зміни стосуються, зокрема, територіальних громад Сумської, Донецької та Запорізької областей

Накази Мінреінтеграції від 19.03.2024 № 77 та від 22.03.2024 № 79

22.03.2024

На що можна використовувати кошти для реабілітації ветеранів

КМУ затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації (далі — Порядок).

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держбюджеті за бюджетною програмою «Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації».

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за окремим напрямом є центри соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів.

Бюджетні кошти спрямують, зокрема, щоб проводити:

заходи з психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та деяким іншим категоріям осіб;

заходи з професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів їхніх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності;

заходи з розвитку спорту ветеранів війни;

заходи з ментальної та фізичної реабілітації окремих категорій громадян з числа осіб, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також за рахунок цих коштів забезпечуватимуть функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів, відповідно до затверджених кошторисів для здійснення заходів із надання соціально-психологічної допомоги

Постанова КМУ «Деякі питання ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб» від 18.03.2024 № 307

21.03.2024

Оновили Перелік ТОТ і територій бойових дій

Зміни стосуються, зокрема, територіальних громад Донецької, Луганської та Миколаївської областей

Наказ Мінреінтеграції «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від від 08.03.2024 № 65

13.03.2024

Оновили вимоги до організації оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій

КМУ вніс зміни до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту.

Щоб забезпечити оповіщення та інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, функціонують:

на державному рівні — загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення;

на регіональному рівні — територіальна автоматизована система централізованого оповіщення;

на місцевому рівні — місцева автоматизована система централізованого оповіщення;

на об’єктовому рівні — спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення.

Створюють та модернізують відповідно до законодавства:

територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення — на підставі рішень Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій за погодженням технічного завдання на створення (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення із ДСНС;

місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення — на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням технічного завдання на створення (модернізацію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення з відповідним структурним підрозділом з питань цивільного захисту АРК, обласних держадміністрацій та територіальним органом ДСНС.

Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймають, зокрема, на підставі результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки техногенного, природного, соціального та воєнного характеру у регіоні, районі, на території територіальної громади, на об’єкті, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і територій

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про єдину державну систему цивільного захисту і Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту» від 08.03.2024 № 270

12.03.2024

КМУ поновив позапланові перевірки медвиробів

Держлікслужба інформує про поновлення позапланових перевірок медвиробів. Ідеться про перевірки характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів.

Відтак поновлюються, зокрема, позапланові перевірки медичних виробів, які мають відповідати зазначеним технічним регламентам

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 і від 3 травня 2022 р. № 550» від 08.03.2024 № 261

12.03.2024

КМУ посилив нагляд за безпекою нехарчової продукції та якістю комунальних послуг

КМУ частково повернув перевірки безпечності нехарчової продукції в окремих галузях, це, наприклад, побутова техніка, автоприлади, комп'ютери, циркулярні пили, підіймачі для обслуговування транспорту, газонокосилки, кухонні комбайни.

На виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами та щоб захистити споживачів від порушень безпеки нехарчової продукції та законодавства на ринку надання житлово-комунальних послуг, КМУ вніс зміни до своїх постанов:

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303;

«Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану» від 03.05.2022 № 550.

Відтак дозволили позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо:

формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

захисту прав споживачів;

метрологічного нагляду у сфері надання житловокомунальних послуг.

Також на період воєнного стану відновили планові заходи державного ринкового нагляду щодо:

побутових ламп неспрямованого випромінення в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, затвердженого постановою КМУ від 14.08.2019 № 734, і Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою КМУ від 03.10.2018 № 804;

низьковольтного електричного обладнання в частині його відповідності вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1067;

обладнання в частині його відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077;

машин та устаткування в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 № 62

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 і від 3 травня 2022 р. № 550» від 08.03.2024 № 261

11.03.2024

Хто з працівників підлягає періодичному психіатричному огляду

11.03.2024 набрали чинності накази МОЗ від 26.01.2024 № 139 та від 20.02.2024 № 283, якими внесені зміни у проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин.

МОЗ затвердив Перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду (далі — Перелік).

Попередній психіатричний огляд потрібно проводити перед обранням особи на посаду чи прийняттям (призначенням) на роботу чи службу або перед початком виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я.

Позачерговий психіатричний огляд проводитимуть на вимогу роботодавця чи підприємства, установи або організації, що уповноважило, найняло чи призначило особу на виконання нею окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами, при наявності згоди особи.

Періодичний (у процесі діяльності) психіатричний огляд проводиться у строки, визначені в Переліку.

Попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у т. ч. на предмет вживання психоактивних речовин проводить лікар-психіатр у закладі з надання психіатричної допомоги будь-якої організаційно-правової форми, або фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують на її підставі медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням психіатричноі допомоги

Наказ МОЗ «Про затвердження Переліку категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров'я підлягають періодичному психіатричному огляду, та Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» від 26.01.2024 № 139

07.03.2024

Зміни до Порядку призначення органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних ТЗ

КМУ оновив редакцію Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою КМУ від 01.07.2016 № 419 (далі — Порядок № 419).

Порядок № 419 визначає процедуру призначення, відмови у призначенні, анулювання призначення, розширення та обмеження сфери призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів нових та таких, що були у користуванні, партій частин та обладнання.

У рішенні про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів зазначають:

найменування, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ та місцезнаходження призначеного органу;

ідентифікаційний номер призначеного органу;

сферу призначення.

Призначають орган із сертифікації колісних транспортних засобів на необмежений строк.

Мінінфраструктури присвоює призначеним органам із сертифікації колісних транспортних засобів ідентифікаційний номер. Перелік призначених органів із сертифікації колісних транспортних засобів оприлюднений на офіційному вебсайті Мінінфраструктури

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання» від 05.03.2024 № 253

06.03.2024

Внесли зміни до пункту 13 Особливостей

Відтак замовникам, щоб придбати товари і послуги (крім послуг з поточного ремонту), вартістю 100 тис. грн і вище, послуги з поточного ремонту, вартістю 200 тис. грн і вище, роботи, вартістю 1,5 мл. грн і више, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі їх закупівлі для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури не потрібно буде погоджувати основні технічні показники з Міненерго.

Нагадуємо, що на такі закупівлі не поширюється заборона змінювати істотні умови договору про закупівлю, після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, встановлена пунктом 19 Особливостей

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 і від 13 червня 2023 р. № 619» від 01.03.2024 № 237

06.03.2024

Зміни у вимогах до оборонних закупівель, що затверджує Постанова № 1275

КМУ дозволив ДП «Агенція оборонних закупівель» проводити рамкові закупівлі.

Для цього  КМУ вніс зміни до своєї постанови «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 11.11.2022 № 1275.

Відтак, перелік служб замовника, що визначає підпункт 7 пункту пункт 3 Постанови № 1275, доповнили державним підприємством Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель».

Тож це державне підприємство зможе застосовувати рамкову угоду відповідно до встановленого Особливостями порядку для закупівлі товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн, робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони у разі, коли їх вартість дорівнює або перевищує 1,5 млн. грн (крім окремих винятків), в електронній системі закупівель

Постанова КМУ «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275» від 01.03.2024 № 224

01.03.2024

Діють вимоги для медзакладів закуповувати ліки в е-каталозі

1 березня запрацювала друга частина змін до Особливостей. Ідеться про розширений перелік позицій лікарських засобів у додатку до Особливостей «Перелік лікарських засобів та медичних виробів, закупівля яких здійснюється закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу» (далі — Перелік).

Відтак замовники з медичної сфери зобов’язані  закуповувати більше лікарських засобів в електронному каталозі із застосуванням запиту пропозицій постачальників відповідно до пункту 11-1 Особливостей.

Детальніше про зміни >>

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації медичних закупівель» від 05.01.2024 № 34

 

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді